O společnosti

2012 několikaletý zájem o oblast obnovitelných materiálů, přírodního čištění odpadní vody a energetické efektivnosti vyústil v absolventský projekt nesoucí název domov+
2013 umístění domov+ ve finále „Soutěž pro vodu“ v kategorii budova za inovativní projekt hospodaření s vodou

domov+ concept house se stal vítězem studentského hlasování v mezinárodním kole SVOČ

2014 představení 5 variant typových řešení domů určených pro mladé páry i seniory. Návrh kladl důraz na nízké pořizovací a provozní náklady spolu s chytrým využitím vnitřních prostor domu

ocenění projektu domov+ společností ABB v soutěži „Český energetický a ekologický projekt“

založení společnosti domov plus s.r.o. s cílem tvorby a realizace inovativních řešení, které povedou ke zkvalitnění života, bydlení a minimalizaci dopadu lidské činnosti na životní prostředí

2015 zasídlení společnosti v podnikatelském inkubátoru TITC s projektem environmentální architektury a výzkumem v oblasti řídících systémů budov

říjen představení vlastního prototypu řídící jednotky s dálkovým řízením a inteligentním termostatem

listopad tvorba manuálu sloužícímu ke stavbě domku velikosti 3+1 svépomocí