ZASÍDLENÍ

2. června 2015 21:48

Dne 9. 3. 2015 byla naše společnost přijata do podnikatelského inkubátoru v objektu TITC s projektem environmentální architektury a výzkumem v oblasti řídících systému budov.

Umístění ve vědeckotechnickém parku TITC – Technology Innovation Transfer Chamber umožní naší společnosti plně se věnovat výzkumu a vývoji, a přitom rozvíjet podnikatelskou činnost.